ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 02 Νοεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:663/7191

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης: 65B2469Η3Π-Z3Y

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,7191 έως 14.11.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 5000τεμ. Low Retention Pippete Tips 10-200μL καταλληλα για Finnpipette.
  • 2500τεμ. Low-binding 1,7mL Vial τύπου Eppendorf

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Kisker)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.11.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 663/7191.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ