ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών προμήθειας υλικών για το εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 592/7165 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου εργαστηρίου του Κέντρου, έως 03/11/2016.-

Το εργαστήριο ελέγχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών του οίκου IST-ISOLUTE (αποκλειστικά) , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 592/7165 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του εργαστηρίου.

ΣΤΗΛΑΚΙΑ ΣΤΕΡΕΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ (SPE), C18(CE), 500mg , 6mL

Συσκευασία των 30

ΟΙΚΟΣ: IST-ISOLUTE (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 221-0050-C

 

12 ΚΟΥΤΙΑ

CPV: 33790000-4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 03.11.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 592/7165

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ