ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 17/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων CPVS: 33696500-0/ EPO του οίκου ROCHE ( αποκλειστικά) για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 543/6746 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 21/10/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει την προμήθεια αντιδραστηρίων του οίκου ROCHE (αποκλειστικά), όπως στο υπ’ αρ. 543/6746 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών αναλυτικά περιγράφεται:

Complete (αναστολέας πρωτεασών) PROTEASE-INHIBITOR COCTAIL TABLETS 20 TABLETS/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΣ: ROCHE

ΚΩΔΙΚΟΣ: 11697498

2

Τεμ.

CPVS: 33696500-0/ΕΡΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 21.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 543/6746.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ