ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 14/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών προμήθειας υλικών για το εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 593/7163 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου εργαστηρίου του Κέντρου, έως 26/10/2016.-

Το εργαστήριο ελέγχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών του οίκου IMMULITE (αποκλειστικά) , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 593/7163 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του εργαστηρίου.

IMMULITE EPO KIT

ΟΙΚΟΣ: IMMULITE (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: LKEPN1

2

CPV: 33790000-4/EPO

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 26.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 593/7163

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ