ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 12/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξαρτήματος μηχανήματος του εργαστηρίου ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 589/7169 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου εργαστηρίου του Κέντρου, έως 26/10/2016.-

Το εργαστήριο ελέγχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια εξαρτήματος μηχανήματος του οίκου AGILENT (αποκλειστικά), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 589/7169 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου.

Connectors, Universal Press Fit Union, Ultra Inert, for 0,10 to 0,75mm, 10/pk για GC/MS

ΟΙΚΟΣ: AGILENT (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 5190-6979

ΕΠΕΙΓΟΝ

5

CPV: 33790000-4, GC/MS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 26.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 589/7169

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ