ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 10/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Προτύπων ουσιών για το εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 579/7156 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του αρμόδιου εργαστηρίου του Κέντρου, έως 25/10/2016.-

Το εργαστήριο ελέγχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια Προτύπων ουσιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 579/7156 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού :

Προμήθεια Προτύπων ουσιών:

α) Flutamide, 100mg

ΟΙΚΟΣ: SIGMA-ALDRICH (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: F0285600

β) 2-hydroxyflutamide, 5mg

ΟΙΚΟΣ: SIGMA-ALDRICH (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: H4166

1

 

 

1

Τεμ.

Τεμ.

CPVS: 33696300-8

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 25.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 579/7156.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ