ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 11/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον αιματολογικό αναλυτή SYSMEX K-4500 του τομέα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 568/7058 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του αρμόδιου Τομέα του Κέντρου, έως 25/10/2016.-

Ο Τομέας της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια αντιδραστηρίoυ για τον αιματολογικό αναλυτή SYSMEX K-4500 , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 568/7058 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου Τομέα και συγκεκριμένα:

  1. CELLPACK (DK 30L) (20 ΛΙΤΡΑ), 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

 

CPVS: 33696200-7

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 25.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 568/7058.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ