ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 11/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού για ανίχνευση ΕΡΟ/ CPVS: 33696300-8 για το εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKAE) στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 578/7155 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του αρμόδιου Τομέα του Κέντρου, έως 25/10/2016.-

Το εργαστήριο ελέγχου DOPING του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικού για ανίχνευση ΕΡΟ , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 578/7155 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και συγκεκριμένα:

Comb Spineless 15 well 1.0mm

ΟΙΚΟΣ: AMERSHAM GE HEALTHCARE (αποκλειστικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ: SE211A-15-1.0

2

Τεμ.

 

CPVS: 33696300-8/Υλικό γι α ανίχνευση ΕΡΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 25.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 578/7155.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ