ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 10/10/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων για τον αιματολογικό αναλυτή SYSMEX K-4500 της ROCHE για τον τομέα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 582/7059 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του αρμόδιου Τομέα του Κέντρου, έως 10/10/2016.-

Ο Τομέας της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια αναλώσιμων για τον αιματολογικό αναλυτή SYSMEX K-4500 της ROCHE, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών 582/7059 του τομέα και συγκεκριμένα :

  1. SULFOLYSER 1τεμχ.
  2. STROMATOLYSER 3WD 1τεμχ.

CPV: 33696200-7

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 25.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 582/7059.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ