ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων EPO/SDS , CPVS: 33696300-8 για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 546/6749 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 12/10/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια αντιδραστηρίων EPO/SDS, CPVS:33696300-8 , όπως αναλυτικά στο υπ’ αρ.546/6749 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών, περιγράφεται:

EPO IMMUNOAFFINITY ISOLATION PLATE (MICROTITER PLATES, 96 WELLS)

ΟΙΚΟΣ: STEMCELL (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1640

1

Τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 12.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 546/6749.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ