ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 23/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλύτη του οίκου CARLO ERBA ( ενδεικτικά) για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 541/6744 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 07/10/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Διαλύτη: ΜΕΤΗΑΝΟL FOR ANALYSIS ACS REAGENT, όπως στο υπ’ αρ. 541/6744 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών αναλυτικά περιγράφεται:

ΔΙΑΛΥΤΗΣ: METHANOL FOR ANALYSIS ACS REAGENT, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ≥ 99,9%, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25L

ΟΙΚΟΣ: CARLO ERBA (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: CL414813 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

100 (4×25)

ΛΙΤΡΑ

CPVS: 44832000-1/ΔΙΑΛΥΤΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 07.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 541/6744.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ