ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 21/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του οίκου THERMOFISHER SCIENTIFIC (αποκλειστικά) , για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 539/6742 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 06/10/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια αντιδραστηρίων , όπως στο υπ’ αρ. 539/6742 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών αναλυτικά περιγράφεται:

NuPAGE ANTIOXIDANT, 15mL

ΟΙΚΟΣ: THERMO FISHER SCIENTIFIC (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: NP0005

1

Τεμ.

CPVS: 33696500-0 / έλεγχος ΕΡΟ με SDS-PAGE

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές στο ΦΑΧ: 2106834021 έως 06.10.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 539/6742.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ