ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 15/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση συστήματος LCQTOF του εργαστηρίου DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 475/5404 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 29/09/2016.- Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη συντήρηση συστήματος LCQTOF , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 475/5404 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ LCQTOF

AGILENT 6520A

Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Γενικός έλεγχος και καθαρισμός συστήματος

Αλλαγή seals και sieves στην αντλία, έλεγχος διαρροών

Έλεγχος leak sensors

Αλλαγή φίλτρων αερίων

Αλλαγή λαδιών στην αντλία κενού

Καθαρισμός πηγής

Καθαρισμός octopole, ρύθμιση και dipping procedure

Έλεγχος calibration και tuning συστήματος

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/pk

ΟΙΚΟΣ: ΑGILENT, ΚΩΔΙΚΟΣ: 5063-6589

2

ΤΕΜ

Vacuum pump fluid 1L

ΟΙΚΟΣ: ΑGILENT, ΚΩΔΙΚΟΣ: 6040-0834

1

ΤΕΜ

SIEVES (SS) FOR OUTLET VALVE 10/PK

ΟΙΚΟΣ: ΑGILENT, ΚΩΔΙΚΟΣ: 5063-65051

1

ΤΕΜ

Big Universal Trap, 1/8″ fttgs, Helium

ΟΙΚΟΣ: ΑGILENT, ΚΩΔΙΚΟΣ: RMSH-2

1

ΤΕΜ

Big universal trap 1/8

ΟΙΚΟΣ: ΑGILENT, ΚΩΔΙΚΟΣ: RMSN-2

1

ΤΕΜ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 29.09.2016.Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 475/5404.

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ