ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 12/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ελέγχου DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 477/6598 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 26/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή LCTOF του οίκου AGILENT και συγκεκριμένα στην προμήθεια ανταλλακτικού , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 477/6598 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

1

Επισκευή LCTOF: Ανταλλακτικό POWER SUPPLY AC/DC SWTG 225W 4–OUTPOUTS FOR 6410A ΟΙΚΟΣ: AGILENT

1

 

Τεμάχιο

2.

Υπηρεσίες Επισκευής

ΟΙΚΟΣ: AGILENT

1

Υπηρεσία

CPVS: 33790000-4

CPVS : 50100000-6

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 26.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 477/6598.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ