ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 12/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή απαραίτητου μηχανήματος LCTOF που προκλήθηκε από βλάβη κλιματισμού στο χώρο του εργαστηρίου ελέγχου DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 476/6584 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 26/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή LCTOF του οίκου AGILENT αποκλειστικά και συγκεκριμένα στην προμήθεια ανταλλακτικού , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 476/6584 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ LCTOF: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ AC BOARD FOR 6410A ΚΩΔΙΚΟΣ: G1960-65024

 

ΟΙΚΟΣ AGILENT ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

1

TEMAXIO

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

CPVS: 33790000-4

CPVS : 50100000-6

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6834021 έως 26.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 476/6584.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ