ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την επαναφορά λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή Sysmex XT-2000i καθώς και την εκπαίδευση στο χειρισμό λειτουργίας του, στο εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 479/6705 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 22/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επαναφορά λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή καθώς και στην εκπαίδευση στο χειρισμό λειτουργίας αυτού ,όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 479/6705 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Επαναφορά λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή Sysmex XT-2000i (serial no 11871)

Οίκος: Roche ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

1

 

Υπηρεσία

Εκπαίδευση στον χειρισμό λειτουργίας του αιματολογικού αναλυτή Sysmex XT-2000i (serial no 11871)

Οίκος : Roche ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

 

1

Υπηρεσία

1.CPVS: 50400000-9

2.CPVS: 80000000-4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6868410 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 479/6705.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ