ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια προτύπων ουσιών 1.CPVS: 33696300-8 και 2. CPVS: 79571000-7 για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 490/6738 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 22/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια προτύπων ουσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 490/6738 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Προμήθεια προτύπων ουσιών : α) Morphine-D3, 0,1mg/ml

Κωδικός: CERM-003

β) 19-NORANDROSTERONE in freeze dried human urine, 2,13ng/g

Κωδικός: NMIAMX002

ΟΙΚΟΣ : NMI (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: LGC STANDARDS (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

2

2

Τεμάχια

Τεμάχια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6868410 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 490/6738.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ