ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια προτύπων ουσιών 1)CPVS: 33696300-8 και 2) CPVS:79571000-7 για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 491/6739 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 22/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια προτύπων ουσιών , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 491/6739 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Προμήθεια προτύπων ουσιών : α) THCCOOH (11-NOR-9-CARBOXY-DELTA 9-THC) 0,1mg/ml

Κωδικός: CERT-006

β) HU -210 (SPICE CANNABINOID) 0,1mg/ml

Κωδικός: CERS-024

γ) D3- ephedrine HCI, 1.0mg/ml

Κωδικός: LGCAMP0652.81-01

ΟΙΚΟΣ : CERILLIANT (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: LGC STANDARDS (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

2

1

3

Τεμάχια

Τεμάχιο

Τεμάχια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6868410 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 491/6739.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια προτύπων ουσιών , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 491/6739 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Προμήθεια προτύπων ουσιών : α) THCCOOH (11-NOR-9-CARBOXY-DELTA 9-THC) 0,1mg/ml

Κωδικός: CERT-006

β) HU -210 (SPICE CANNABINOID) 0,1mg/ml

Κωδικός: CERS-024

γ) D3- ephedrine HCI, 1.0mg/ml

Κωδικός: LGCAMP0652.81-01

ΟΙΚΟΣ : CERILLIANT (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: LGC STANDARDS (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

2

1

3

Τεμάχια

Τεμάχιο

Τεμάχια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6868410 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 491/6739.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ