ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανάλυση ΕΡΟ ,CPVS: 33696500-0 , για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 503/6740 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 22/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανάλυση ΕΡΟ , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 503/6740 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

1.

ACRYLAMIDE/ BIS – ACRYLAMIDE Solution 29:1, 30% (w/v), 500ml

ΟΙΚΟΣ: SERVA (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Κωδικός προϊόντος: 10687

2

Τεμάχια

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6853074 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 503/6740.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ