ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια νέας απαγορευμένης ουσίας από WADA 2016, κωδικός H325800 1)CPVS: 33696300-8 και 2) CPVS:79571000-7 για το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 492/6737 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του εργαστηρίου , έως 22/09/2016.-

Το εργαστήριο DOPING του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια νέας απαγορευμένης ουσίας από WADA 2016, κωδικός H325800 , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 492/6737 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών. :

Προμήθεια νέας απαγορευμένης ουσίας από WADA 2016 : HIGENAMINE HYDROBROMIDE SALT, 25mg

Κωδικός: H325800

ΟΙΚΟΣ : TRC (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: BIOZOL (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

1

 

Τεμάχιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.6868410 έως 22.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 492/6737.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ