ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 07/09/ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ. 210 6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων για το ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ MEDILYZER-F του Τομέα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 468/7055 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικού του αρμόδιου Τομέα του Κέντρου, έως 17/09/2016.-

Ο Τομέας της ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια αναλώσιμων για το ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ MEDILYZER-F , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 468/7055 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου Τομέα και συγκεκριμένα:

2 κουτιά CUVETTE MEDILYZER 200 PCS MEDICON 2439-4011 , 2 τμχ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 17.09.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 468/7055.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ