ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:456/6569

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004859809

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την Επαναδιακρίβωση των Θερμομέτρων και των Ζυγών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέ-γερσης Doping Control (εισηγ. 6569, έως 25.08.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επαναδιακρίβωση των παρακάτω θερμομέτρων και ζυγών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • MERCURIAL Thermometer, Precision, (-200 to 500C).
  • ELECTRONIC BALANCE, AND/ER-60A, 60G
  • ELECTRONIC BALANCE, AND/GR-200, 210G

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.08.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 456/6569.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ