ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 446/6722.

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004840640

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 6722, έως 23.08.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω διαλυτών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 10L Διχλωορομεθάνιο Analytical Grade καθαρ.>99% (cod. Α10C11X-Labscan)
  • 2X 2,5L ACETONE for pesticide Residue analysis (cod. Carlo Erba CL400992000)

(των αναφερόμενων οίκων ή από άλλο οίκο με τον ίδιο βαθμό καθαρότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 23.08.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 446/6722. Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210.68.34.573.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ