ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 348/6589.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης: 7XΣ2469Η3Π-Ψ0Η

ΑΔΑΜ: 16PROC004702803

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ανταλλακτικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,6589. έως 19.07.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών του μηχανήματος GCMS 5973 του DOPING :

  • 2τεμ Ion Focus Lens (cod. 05971-20143)
  • 2τεμ Set Screw M3X0.5 3mm-LG Plain Clup PT (0515-1446)
  • 2τεμ Repeller Insulator (G1099-20133)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Agilent)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 19.07.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 349/6588.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ