ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 339/6580.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004699727

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Ανταλλακτικών του Οργάνου IRMS (εισηγ, 339/6580 έως 18.07.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών για την λειτουργία του οργάνου IRMS :

  • 1τεμ. Στήλη για το IRMS SPB-50 FUSED SILICA CAPILLARY COLUMN, 30X0.25X0.25.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Supelco).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 18.07.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 339/6580.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6868414.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ