ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 312/3382.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004649252

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Αθλητιατρικής (εισηγ,3382 έως 08.07.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 20 τεμ. Πλαστικοποιημένα χαρτοσέντονα σε ρολό(NON WOVEN), 70cm πλάτος.
  • 10τεμ. Μπουκάλια gel των 250ml για τον Ηλεκτροκαρδιογράφο.
  • 20τεμ. Καταγραφικό χαρτί για τον Ηλεκτοκαρδιογράφο Mortara ELLI150.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.07.16.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 312/3382.

Πληροφορίες κ. O. Εμμανουηλίδης τηλ. 210-68.34.514.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ