ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 22 Ιουνίου2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 303/6575

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004631413

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6575 έως 07.07.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 4τεμ. Filaments, High Temperature EI for GCMS 5973, AGILENT, (cod. G70005-60061)
  • 2συσκ. Flexi-Metal Ferrules Inert 0.25mm συσκευασία των 10, AGILENT, (cod. G3188-27501).
  • 2συσκ. Ο-Ring για Liners, non-stick, συσκευασία των 10, AGILENT, (cod. 5180-4182).
  • 2τεμ. Split Vent Trap PM kit, single cartridge, AGILENT, (cod. 5188-6495).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.07.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 303/6575.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ