ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 280/6566.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004506206

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το Τακτικό Σέρβις Αεροσυμπιεστή KAESER, του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 6566, έως 16.06.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Διεξαγωγή τουΤακτικού Service (12000 ωρών) για τον Αεροσυμπιεστή KAESER SK26, 13 bar, S/N 3444/1.9763.5
  • Αλλαγή Λαδιών, Φίλτρου Αέρα, Φίλτρου Λαδιού, Ιμάντες Κόμπλερ, Αντικατάσταση Προφίλτρου Καμπίνας, Συντήρηση Βαλβίδας εισαγωγής, Επισκευή Ανεπίστροφης Βαλβίδας. Συντήρηση Θερμαντικής Βαλβίδας, Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας Ελέγχου, Αντικατάσταση Πλαστικών Σωληνώσεων, Καθαρισμός Αεροσυμπιεστή, Μηδενισμός Μηνυμάτων Συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 16.06.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 280/6566

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ