ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 10/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών αγοράς σχαρών υπερχείλισης για την Ρ10 του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αρ. 240/5688 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δομικών Έργων, έως 26/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» καλεί τους ενδιαφερομένους όπως αφού επισκεφθούν την κολυμβητική δεξαμενή Ρ10 του Κολυμβητηρίου και έχουν ίδια άποψη να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια- αγορά σχαρών υπερχείλισης με τα παρακάτω στοιχεία:

Σχάρες υπερχείλισης τύπου παράλληλο με πλάτος 30 εκατ. Και ύψος 30 χιλ.

Υλικό PVC με κατάλληλη επεξεργασία ενάντια στις ακτίνες UV και την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Χρώμα λευκό με μεγάλη αντοχή σε κτυπήματα.

Η τοποθέτηση-αποξήλωση γίνεται με κουμπώματα(αρσενικό – θηλυκό)

Ποσότητα 50 μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την επίσκεψη τους στο χώρο μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο fax 210 6834021, μέχρι 26/05/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 240/5688/3631.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν. 4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6850200.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ