ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 6 Μαίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 208/6562.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004217352

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6562 έως 13.05.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ανάθεση του έργου της αποκομιδής και διάθεσης βιολογικών αποβλήτων σε χώρους αποτέφρωσης:

 

  • Αποκομιδή και διάθεση 350 κιλών σε χώρους αποτέφρωσης δειγμάτων Αίματος και Ούρων αθλητών και αλόγων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.05.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 208/6562.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ