ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 5 Απριλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 183/6444.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004141547

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εγκατάσταση-Αναβάθμιση Λογισμικού Η/Υ του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6444 έως 19.04.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την εγκατάσταση λογισμικού σε Η/Υ που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • Εγκατάσταση WIN7 Drivers, Office 2007 σε 2 Η/Υ (Lenovo, Gate) που συνδέονται με το όργανο LCTOF.
  • Επέκταση Μνήμης Τερματικού για εγκατάσταση WIN7.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 19.04.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 183/6444.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ