ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 156/6433.

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC004106330

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6433 έως 13.04.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 τεμ NUPAGE Antioxidant 15ml (cod. NP0050).
  • 1 τεμ NUPAGE Sample Reducing agent 250ml (cod. NP0004).
  • 1 τεμ NUPAGE LDS Sample buffer 10mL (cod. NP0007).
  • 1 τεμ NUPAGE MOPS SDS Running buffer 500ml (cod. NP0001).
  • 1 τεμ BUFFER DAM, SURELOCK EACH (cod. EI0012).
  • 1 τεμ NUPAGE NOVEX BIS-TRIS SDS GELS 10%, 10mm, 1.0W(cod. NP0301).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου INVITROGEM)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.04.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 156/6433.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ