ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 134/5523.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC003993763

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5523 έως 05.04.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 6 τεμ Immuno Pure Streptavidin HRP Conjugated, 1mg

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου PIERCE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.04.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 134/5523.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ