ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/11/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ καθώς και συμπληρωματικές ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ εργασίες, στο φυλάκιο της κεντρικής πύλης του Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 1003/12499, εως 18.11.2013).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

Την επισκευή του φυλακίου της Κεντρικής Πύλης του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών.

Α. Επισκευές

 • Στα παράθυρα.

α. Αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών.

β. Επισκευή στα παντζούρια ή αντικατάστασή τους με ρολά.

 • Στο πάτωμα .
 • Στις ξύλινες κατασκευές ( ντουλάπια, πάγκοι κτλ ).
 • Μόνωση οροφής ( επάλειψη με ειδικό μονωτικό υλικό).
 • Γενικός ελαιοχρωματισμός σε χρώμα λευκό.

Β. Εργασίες σύνδεσης με ύδρευση & αποχέτευση στο καινούργιο φυλάκιο στην πύλη Α

Αποχέτευση

 • Κόψιμο ασφάλτου μήκος 20m & πλάτος 40cm με κατάλληλο αρμοκόφτη.
 • Σκάψιμο σε ανάλογο βάθος για την τοποθέτηση σωλήνα υπονόμου Φ110
 • Τοποθέτηση σωλήνα υπονόμου Φ110 με ρήση 2%
 • Εγκιβωτισμός σωλήνα υπονόμου με μπετό
 • Δημιουργία φρεατίου 40Χ40cm έξω από το φυλάκιο
 • Κλείσιμο του σκάμματος με άσφαλτο πάχους 10cm
 • Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης του φυλακίου με το φρεάτιο αποχέτευσης
 • Δημιουργία εξαερισμού αποχέτευσης

Ύδρευση

 • Εντοπισμός βρόγχου ύδρευσης με γεωραντάρ
 • Σκάψιμο ασφάλτου & αποκάλυψη σωλήνα ύδρευσης Φ160
 • Τοποθέτηση σέλλας με μηχάνημα ηλεκτροσύντηξης (ηλεκτροφιούζον)
 • Τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ32 μήκος 3m
 • Δημιουργία φρεατίου με αναμονή βάνας 1” έξω από το φυλάκιο
 • Σύνδεση δικτύου ύδρευσης φυλακίου με το φρεάτιο ύδρευσης που δημιουργήθηκε
 • Εγκιβωτισμός σωλήνα με άμμο λατομείου
 • Συμπίεση σκάμματος με κατάλληλο μηχάνημα
 • Κλείσιμο σκάμματος με άσφαλτο 10cm
 • Καθαρισμός & απομάκρυνση μπαζών
 • Γενικό έλεγχο ( σέρβις – επισκευή) υδραυλικών & αποχετευτικών συστημάτων

στο WCτου φυλακίου

γ. Συμπληρωματικές ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Σκάψιμο μήκους 1,5m & τοποθέτηση σωλήνα PVC 75 από αναμονή φρεατίου

ρεύματος προς φυλάκιο.

 • Ηλεκτροδότηση από το πλησιέστερο πίλαρ μέσο υπαρχόντων σωληνώσεων του ηλεκτρικού πίνακα του φυλακίου.
 • Παροχικό καλώδιο 5X6mm2
 • Προστασία με τριφασικό μικροαυτόματο 3X35 A

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 18.11.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1003/12499 .

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868773(κα Ελ. Μαλανδράκη).

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ