ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 33/6427

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC003779326

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 6427, έως 01.03.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 2κ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE),ΟΑSΙΣ WCX 1cc Cartridge, 30mg Sorbent per Cartridge, 30μm Particle Size 100τμχ/κουτ (cod. 186002494)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου WATERS)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 01.03.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 33/6427.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210.68.34.573.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ