ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 43/6070

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC003781479

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6070 έως 22.02.2016)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 6τεμ. Στήλες Υγρης Χρωματογραφίας, Zorbax Ecliple Plus C18, (cod. 959764-902).
  • 4τεμ. Προστήλη για UHPLC Guard, 1200bar 3/pK, (cod. 821725-901)
    • 3τεμ. ESI-Low concentration tuning mix (G1969-85000)
    • 2τεμ. Reference Calibrant Tube Assembly (G1969-60115)
    • 1τεμ. Capillary for LCTOF (59987-20040)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του οίκουAGILENT)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22.02.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 43/6070.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-68.53.074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ