ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 08 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 26/6092.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC003779485

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,6092 έως 22.02.2016)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2συσκ. Ethylglucuronide, 2mg (cod. 70002, Medichem)
  • 1συσκ. Ethylglucuronide-D5, 2mg (cod. 70002, Medichem)
  • Εξοδα Αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22.02.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 26/6092.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-68.53.074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ