ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Αριθμ.Πρωτ.: .

ΤΗΛ : 210-6834569 15PROC003541104

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ασφάλιση Οχημάτων του ΟΑΚΑ Σπύρος Λούης ( έως 08.01.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Ασφάλιση για ένα (1) έτος των παρακάτω Οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού:

 • 3 φορτηγά ( ΚΗΟ5640, ΚΗΟ5656, ΚΗΟ5639) του ενός (1) τόνου, ανοιχτού τύπου, με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • 1 φορτηγό (ΚΗΟ5657) κλειστού τύπου (350κιλών), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • 1 Επιβατικό ΙΧ (ΚΗΟ5638), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • Πυρός 3.000,00€
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός 3.000,00€
 • Αστική Ευθύνη Πυρός 3.000,00€
 • Θραύση Κρυστάλλων ΧΑ 1.200,00€
 • 1 Επιβατικό ΙΧ (ΙΗΖ6786), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • Πυρός 7.000,00€
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός 7.000,00€
 • Αστική Ευθύνη Πυρός 7.000,00€
 • Θραύση Κρυστάλλων ΧΑ 1.200,00€
 • Νομική Προστασία 15.000,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.01.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 625/5627.

Πληροφορίες κα Β. Περάκη τηλ. 210-6868094/089.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ