ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20.02.2014

A.Π. 177/9571

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001866793

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 9571, έως 27.02.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 3κ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE),OASISWCX, 3cc(60mg sorbent/cartridge), 100τμχ/κουτ (cod.1860002497)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου WATERS)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 27.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 177/9571.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ