ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 601/9094.

ΤΗΛ : 210-6834569ΑΔΑΜ:15PROC003487639

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Βιοχημικού Αναλυτή (εισηγ. 9094, έως 08.01.2016)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 1 κουτί UREA MEDICON (cod. 1419-0022)
  • 1 κουτί GLUCOSE MEDICON (cod. 1419-0012)
  • 1 κουτί CLEAINING MEDICON (cod. 1439-0302)
  • 1 κουτί RINSING SOLUTION MEDICON (cod. 1439-0312)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 08.01.2016

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 601/9094

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ