ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 582/6051.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης:6YYI469Η3Π-Ξ78

ΑΔΑΜ: 15PROC003424970

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,6051. έως 17.12.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την επιβεβαιωτική διαδικασία της χοριακής γοναδιοτροπίνης, στο εργαστήριο του DOPING:

 

  • 20kit LH Immulite kit, 100test/kit ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LKLH1)
  • 2kit Sample Diluent (Αραιωτικό Δειγμάτων), 1 x 25ml, ΟΙΚΟΣ: SIEMENS, (cod. LCGZ)
  • 3kit Lyphochek Immunoassay Plus Control Trilevel, 4x3x5Ml, ΟΙΚΟΣ: BIORAD, (cod. 370)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά των αναφερόμενων οίκων Siemens, Biorad).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη (2016) των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.12.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 582/6051.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6868414.

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ