ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 584/5595.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης: 6ΥΥΙ469Η3Π-Ξ78

ΑΔΑΜ: 15PROC003424557

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,5595 έως 17.12.2015)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ΕΡΟ στο εργαστήριο του DOPING :

  • 10 κουτ. (96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 15ml, 30J (cod. UFC903096)
  • 10 κουτ.(96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 4ml, 30Κ (cod. UFC803096)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει εφ απαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.12.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 584/5595. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6868414.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ