ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 585/6086.

ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 6086, έως 17.12.2015)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω διαλυτών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 25L, ETHYLACETATE Analytical Grade

(cod.E/0900/25 του οίκου FISHER SCIENTIFIC ή από άλλο οίκο με τον ίδιο βαθμό καθαρότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.12.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 585/6086. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6868414.

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ