ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 09 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 450/9089.

ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου EKAE (εισηγ, 450/9089 έως 16.09.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδρα-στηρίων, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX-Κ-4500 στο εργαστήριο του EKAE :

  • 1 τεμ. CELLCLEAN
  • 1 τεμ. CONTROL 8-check normal

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 16.09.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 450/9089.

Πληροφορίες κ. Γ. Νεδέλκος τηλ. 210-6841581.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ