ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 09 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 447/5265.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 6ΥΥΙ469Η3Π-Ξ78

ΑΔΑΜ: 15PROC003031879

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ για την ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (εισ. 447/5265, εως 23.09.2015).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αγορα

  • 1τεμ. Στήλης Αέριας Χρωματογραφίας HPULTRA1 (0.11) (cod. 19091A-005)
  • 1τεμ. Στήλης Αέριας Χρωματογραφίας HPULTRA1 (0.33) (cod. 19091A-105)
  • 1τεμ. Στήλης Αέριας Χρωματογραφίας HPULTRA1 (0.33) (cod. 19091B-105)

 

Τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου AGILENT.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 23.09.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 447/5265.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ