ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 399/5339.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 6ΩΝΦ469Η3Π-ΠΔ7

ΑΔΑΜ: 15PROC002935772 2015-07-27

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για όλες τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ(εισηγ,5339 έως 28.08.15)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

 • 400τεμ. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
 • ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
 • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000 0K
 • SERVICE LIFE 18000h
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (για τις 18W: <22kWh/1000h, για τις 36W: < 43kWh/1000h)
 • 200τεμ. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60
  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  • ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra>80
  • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000 0K
  • SERVICE LIFE 18000h
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (για τις 18W: <22kWh/1000h, για τις 36W: < 43kWh/1000h)
  • 400τεμ. STARTER 4-65
  • 100τεμ. Μ/Σ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1Χ36/40Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.08.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 399/5339.

Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης τηλ. 210-6834762.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ