ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 400/6792.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 7Ν5Ω469Η3Π-3ΔΧ

ΑΔΑΜ: 15PROC002935973 2015-07-27

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ στο Ψυκτικό Συγκρότημα του Κολυμβητηριου (οίκος Trane) (εισηγ,6792 έως 28.08.15)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Επείγουσα Επισκευή και Συντήρηση στο Ψυκτικό Συγκρότημα του Κολυμβητήριου (οίκος Trane), σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα Εργασιών :

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Κεντρικά Ψυκτικά Συγκροτήματα Οίκου Trane :

Υδρόψυκτα Συγκροτήματα

 • CGWD 430 2 TMX, S/No : EKA 1007/ EKA 1008
 • CVHE 1040 1 TMX, S/No : L91B01052

Αερόψυκτα Συγκροτήματα

 • RTAC 400 2 TMX, S/No : EKN 1012/ EKN1213

 

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Υδρόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτηματα CGWD 430

 • Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα.
 • Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.
 • Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
 • Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.
 • Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών εκτονωτικών βαλβίδων
 • Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
 • Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων
 • Παράθεση τεχνικής έκθεσης και μετρήσεων (reports)

Στο ψυκτικό συγκρότημα δεν απαιτούνται :

 • Χημικός καθαρισμός
 • Επιθεώρηση εναλλακτών.
 • Αναλύσεις ψυκτελαίου

Υδρόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα CVHE 1040

 • Εποχιακή εκκίνηση.
 • Έλεγχος λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος

 

 

Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα RTAC 400

 • Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα.
 • Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.
 • Έλεγχος αυτοματισμού, και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.
 • Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων
 • Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
 • Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών ,ανεμιστήρων.
 • Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστών.
 • Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού με ηλεκτρονικό ανιχνευτή.
 • Καθαρισμός των στοιχείων των συμπυκνωτών με χρήση κατάλληλου χημικού και πιεστικού μηχανήματος, υψηλής πίεσης.
 • Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
 • Έλεγχος κατάστασης συμπιεστών (oil analysis) με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από κάθε ψυκτικό κύκλωμα και αποστολή σε πιστοποιημένο εργαστήριο, για τυχόν ευρήματα υγρασίας, μετάλλων, οξείδωσης.
 • Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων μέσω υπολογιστή, και παράδοση ηλεκτρονικού report μετρήσεων.
 • Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.
 • Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης με τις ανάλογες μετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων.

 

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα RTAC 400

 • Επισκευή τριών 3 ανεμιστήρων συμπυκνωτή με αποσύνδεση και αποστολή σε μηχανουργείο για αντικατάσταση κουζινέτων.
 • Αποκατάσταση διαρροής στο Β’ κύκλωμα ψύκτη Νο 1

Απαιτούμενα υλικά : 30 κιλά ψυκτικό υγρό R134

 

Υδρόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα CGWD

 • Αντικατάσταση μονωτήρων ακροδεκτών σε ένα συμπιεστή που παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση ως προς γείωση 2 MΩ

Για την αντικατάσταση των μονωτήρων απαιτούνται εργασίες συλλογής αποθήκευσης

ελέγχου διαρροών με πίεση αζώτου, δημιουργία κενού και επαναπλήρωση με ψυκτικό υγρό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.08.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 400/6792.

Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης τηλ. 210-6834762.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ