ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 403/5799

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 15PROC002937410

ΑΔΑ: 7Ν5Ω469Η3Π-3ΔΧ

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Αγορά και Τοποθέτηση Ψευδοροφής στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ,5799 έως 28.08.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και την αντικατάσταση:

 • 100m2 Ψευδοροφής, σύμφωνα με τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:
  • Οι ψευδοροφές θα είναι σε λωρίδες πλάτους 10 εκατ. από διάτρητο αλουμίνιο, χρώματος λευκού, όμοιες με τις υπάρχουσες στα αποδυτήρια.
  • Η αντικατάστασή τους θα γίνει στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου και μόνο στα σημεία που λείπουν ή είναι κατεστραμμένες.
  • Η στήριξη θα γίνει στις υπάρχουσες βάσεις.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου, για την εκτίμηση και κοστολόγηση αυτού.
  • Η προσφορά θα περιλαμβάνει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλυτικά για προμήθεια και τοποθέτηση των ψευδοροφών.
  • Εκτός από την κύρια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εναλλακτική κοστολογημένη πρόταση επίλυσης του προβλήματος στα αποδυτήρια λόγω των επανειλημμένων ζημιών στις ψευδοροφές από τους χρήστες (π.χ. σταθερή κατασκευή ή άλλο).
  • Οι εργασίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια που είναι κλειστό το Κολυμβητήριο, (με καταληκτική ημερομηνία την 6η Σεπτεμβρίου 2015) και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.08.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 403/5799.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210-6834773.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ