ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 392/5794

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 15PROC002937531 2015-07-28

ΑΔΑ: 7Ν5Ω469Η3Π-3ΔΧ

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον Ελαιοχρωματισμό των Αποδυτηρίων στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ. 5794 έως 28.08.2015)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον Ελαιοχρωματισμό των Αποδυτηρίων:

 • 1200m2 Ελαιοχρωματισμών, σύμφωνα με τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:
  • Οι ελαιοχρωματισμοί θα γίνουν στις επιφάνειες (τοίχους, πόρτες, κολώνες κτλ) των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου.
  • Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν, οι δε αποχρώσεις θα είναι τέτοιες ώστε το τελικό χρώμα να είναι ίδιο με αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας.
  • Τα χρώματα, τα εργαλεία και ότι άλλο υλικό απαιτηθεί για τις εργασίες θα βαρύνουν τον εργολήπτη.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου, για την εκτίμηση και κοστολόγηση αυτού.
  • Η προσφορά θα περιλαμβάνει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, καθώς και τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Οι εργασίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια που είναι κλειστό το Κολυμβητήριο, (με καταληκτική ημερομηνία την 6η Σεπτεμβρίου 2015) και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.08.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 392/5794.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210-6834773.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ