ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 265/5431.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης:7ΗΜΜ469Η3Π-33Ο

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

3η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.5431, έως 28.07.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδρα-στηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ΕΡΟ στο εργαστήριο του DOPING :

  • 20κουτ.Χ20 τεμ. COMPLETE (cod. 11697498)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE DIAGNOSTICS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.07.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 265/5431

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ